web analytics
ilocal.co.il

תנאי השימוש באתר איילוקאל (iLocal)


כללי
השימוש באתר איילוקאל (iLocal.co.il) ובתכנים המוצגים בו (להלן: "האתר" ו/או "התוכן" בהתאמה) יעשה על ידי המשתמש בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש דלהלן ("תנאי השימוש"). אנא קרא את תנאי השימוש בעיון רב, שכן השימוש באתר או כל חלק ממנו, מהווה הסכמתך לכל תנאי השימוש. יתכן כי חלק מהשימוש בשירותים באתר כפופים להסכמה מפורשת שלך לתנאים המפורטים להלן ועל כן, ללא מתן הסכמתך המפורשת לא תוכל לעשות שימוש באותם שירותים. בעלי האתר שומרים  את הזכות לערוך שינויים בתנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדית וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים כמובן, גם לנשים.   
קניין רוחני
מלוא הזכויות באתר לרבות סימני המסחר, סודות מסחריים וארגון וסידור המידע שבו וכן כל תכניו, לרבות זכויות הקניין הרוחני בעיצוב האתר, תוכנה, ישום, טקסט וכל חומר אחר ("הקניין") שייכים לבעלי האתר או לצדדים שלישיים אשר נתנו רישיון לבעלי האתר לשימוש בקניין ("מעניקי הרישיון"). זכויות אלה חלות בין השאר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור אליו.
חל איסור להעתיק ו/או להעביר ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או לשנות ו/או לשדר ו/או לחלק, ו/או לפתח ו/או לתת רשיון ו/או להעביר גישה ו/או לעשות כל שימוש בתכנים אשר בשימוש המשתמש אלא לצורך אישי בלבד. חל איסור להעביר את תכני האתר בין בתשלום ובין שלא בתשלום לכל צד שלישי. תכני האתר אינם ניתנים לפרסום ו/או להעברה בכתב, במדיה מגנטית, לשכפלם, להעתיקם או למסרם, בין לשימוש פרטי ובין לשימוש מסחרי.
תכנים
החברה מכבדת את הזכויות (כולל זכויות קניין רוחני) של אחרים, ועל כן מבקשת מהמשתמשים בשרותיה לנהוג באותו אופן. השימוש שבעלי האתר עושים בתוכן הנמצא באתר, הינו בהתאם לזכויות השימוש אשר נתנו להם על ידי צדדים שלשיים ועל כן השימוש בתכנים ו/או בנתונים המופיעים באתר הינם בהתאם ובכפוף לזכויות השימוש כפי שנתנו לבעלי החברה על ידי מעניקי הרישיון והוראות תנאי שימוש אלא חלים גם לטובת אותם צדדים שלישיים.
אחריות
 
כל שימוש והסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדי.
בעלי האתר אינם מתחייבים כי הקישורים אשר באתר יהיו תקינים  ו/או כי הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מעידה על כך שהמידע הנמצא באתר המקושר הינו אמין או מדויק ובעלי האתר לא יישאו בנזק, מכל סוג שהוא, אשר יגרם לך בקשר לכך.
השימוש והפרשנות של החומר והתוכן המפורסם באתר דורשים לפעמים מיומנות ושיקול דעת ובעלי האתר וכל צד שלישי שמספק מידע אינם מתחייבים לגבי הדיוק, השלמות או השימושיות של תוכן כלשהו, וגם לא לגבי מסחריותו או התאמתו למטרה ספציפית. התוכן באתר מובא כפי שהוא"AS IS"ללא כל אחריות מכל סוג שהוא. בעלי האתר אינם אחראים לטיב, איכות או השירות של המוצרים ו/או צדדי ג' המפורסמים באתר.
כמו כן, בעלי האתר ו/או עובדיהם, מנהליהם, בעלי מניותיהם, סוכניהם ונותני הרישיון לתוכן אינם אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על התוכן ו/או האתר ו/או מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או השירותים, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות. המשתמש פוטר בזה את בעלי האתר לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל נזק כאמור, גם אם האחריות בגינו חלה עליה על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים או דיני הנזיקין, לרבות עוולת הרשלנות. משתמש אשר יפר הוראה מהוראות תנאי שימוש זה תופסק מיידית אפשרותו להשתמש בשירותי האתר ובעלי האתר שומרים לעצמם את האפשרות לנקוט נגדו הליכים משפטיים. המשתמש ישפה את הבעלים, בעליה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה על כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה אשר יגרמו לחברה עקב הפרה של אחד או יותר מן התנאים.
פרטיות
פרטיותך חשובה לנו. במסגרת הפעלת האתר אנו אוספים סוגים שונים של מידע בקשר לשימושך באתר. מידע זה אינו מזהה אותך אישית ונאסף באופן סטטיסטי בלבד. השימוש במידע זו נועד על מנת לשפר וליעל את האתר. בהסכמתך לתנאי השימוש, הנך מרשה לחברה לעשות שימוש במידע שייאגר אודות שימושך באתר לצורך הפקת וניתוח סטטיסטי והעברתו לצדדים שלישיים כל עוד המידע אינו מזהה אותך באופן אישי והכל בכפוף להוראות החוק.
דין וסמכות שיפוט
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי יהא בתי המשפט של תל אביב – יפו.
 


קטגוריות פופולאריות
תוכן מומלץ
Copyright © 2021 ilocal.co.il כל הזכויות שמורות
אתר מדבירים מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום הדברה
מחפשים אינסטלטור אמין ומקצועי?


שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:
אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!